POHYB BEZ BARIÉR – Združenie Víkend s deťmi

POHYB BEZ BARIÉR

Naše združenie Víkend s deťmi by sa nezaobišiel bez plagátov, diplomov a rôznych tlačových nápadov pre deti a pod.

Petra Kavalcová nás pravidelne zásobuje grafickými podkladmi, ktoré na svoje podujatia potrebujeme.

Petra je krásna mladá maminka, ktorá sa na prvý pohľad ničím neodlišuje od nás bežných zdravých ľudí. A predsa…
Ako nepočujúca si založila grafické štúdio petragraphicstudio a vždy veľmi ochotne a ústretovo plní všetky moje grafické želania.
Rada ponúkne aj Vám svoje služby, či už potrebujete plagáty, diplomy, alebo máte akékoľvek grafické resp. iné tlačové požiadavky.

Petra, ja Vám v mene združenia Vikendsdetmi ďakujem a prajem ešte veľa ďalších spokojných zákazníkov ☺.

http://www.pohybbezbarier.sk/petra/